Loading...
Calendar

sâmbătă 18 mai 2024


Să aveţi o zi bună!


Biblioteca online este parte a proiectului „Configurarea, catalogarea și digitizarea tezaurului bibliofil din cadrul Mănăstirii Uspenia din Slava Rusă, jud. Tulcea, ca parte integrantă a culturii rușilor lipoveni din România”, finanțat de Asociația „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” (CRLR) prin Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.

Istoria fondului de carte veche și rară

BIBLIA DE LA OSTROG, Ostrog, 1580

BIBLIA DE LA OSTROG, Ostrog, 1581 (I)

BIBLIA DE LA OSTROG, Ostrog, 1581 (II)

DESPRE MONAHISM, Sf. Vasile cel Mare, Ostrog, 1594

MĂRGĂRITAR, Sf. Ioan Gură de Aur, Ostrog, 1595

TIPICUL/ OCHIUL BISERICESC, Moscova, 1610

CAPETELE LUI MARCU, Moscova, 1611

MINEI PE LUNA IANUARIE, Moscova, 1622

NOUL TESTAMENT, Vilna, 1623

OMILII LA EPISTOLELE PAULINE, Sf. Ioan Gură de Aur, Kiev, 1623 (I)